OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samarbeid på tvers 2024

Den 7. mai arrangerte Elev- og lærlingtjenesten ved Polarsirkelen videregående skole for fjerde gang fagkonferansen "Samarbeid på tvers". Invitasjoner ble sendt ut til alle som arbeider med ungdom i Rana, Hemnes og Nesna, og omtrent 90 deltakere fra disse kommunene var til stede.

 

 

Fokus for Samarbeid på tvers-konferansene er hvordan vi på tvers av etater kan samarbeide for risikoutsatte ungdommer i vårt nedslagsfelt.  Arrangementet er forankret i Samarbeidsavtalen mellom Polarsirkelen vgs, KVN, Rana, Hemnes og Nesna kommune: «For økt gjennomføring, forebygging av frafall og sikring av gode omsorgstiltak for risikoutsatte elever.» 

 I år var tema for dagen «Grenseoverskridende adferd». 

 Vi hadde et spennende program med foredragsholdere som belyste tematikken fra ulike innfallsvinkler. 

Leder for Elev- og lærlingtjenesten Mari Nordsteien ved Polarsirkelen vgs ønsket velkommen og sa litt om bakgrunnen for konferansen. 

 Stein Feragen fra MST Rana åpnet dagen med en sofasamtale hvor to elever ga et lite innblikk i hvordan det er å være ung i Rana i dag. Samtalen berørte tema som rus, russetid, seksuelle overgrep og kriminalitet. 

 Mobbeombudet i Nordland, Lasse Knutsen, holdt et viktig og tydelig innlegg om problematikken rundt mobbing med overskrifta «Et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø, krever at alle bidrar». Hva betyr det å ha nulltoleranse mot mobbing? Oppfordringa til oss var lytt, anerkjenn og handle. 

Fra BUP tok psykologspesialist Nina B. Holmner og klinisk sosionom Karen L. D. Stjernen oss gjennom definisjoner og beskrivelser av «Selvdestruktiv adferd» hos ungdom, og hvordan de på BUP møter denne gruppa med oppfølging og behandling.  

Vi i arbeidsgruppa for fagdagen ønsket å få belyst dagens tema med noe statistikk, og da passet det perfekt at Nordlands politidistrikt nylig har publisert en rapport om kriminalitet blant ungdom under 18 år. Petter Berg-Mortensen fra politiet i Nordland, seksjonsleder for etterretning, forebyggende og etterforskning, GDE Rana, presenterte tallene for oss i sin gjennomgang «Statistikk, mobbing, vold, rus og kriminalitet». De viser at det jobbes godt på det forebyggende planet i vårt distrikt. 

Vår egen Nina Henriksen steppet inn for Unni Andersen og ga en flott og informativ gjennomgang av bakgrunnen for og oppgavene til Overgrepsmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

Siste post på programmet denne dagen var en presentasjon av Bufetat sitt nyopprettede MST-team i Rana. Leder Cathrine Varem presenterte «MST, en familie- og nærmiljø-rettet behandling for ungdommer fra 12-18 år med alvorlig norm-/regelbrytende atferd». MST står for MultiSystemisk Terapi, og vi fikk innblikk i metoden som teamet jobber utfra. 

Hele konferansen ble ledet med trygg hånd av konferansier og professor emeritus Jan-Birger Johansen som har hatt sitt forskningsfokus på sosial og emosjonell læring, relasjonsutvikling og dialektikk, i møte med risikoutsatte ungdommer. 

Vi sitter igjen med mye påfyll, ny kunnskap og styrket relasjon med de vi samarbeider på tvers med.  

 Vi i arbeidsgruppa takker for en inspirerende dag, og sier «På gjensyn i 2025»!