OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

International Baccalaureate (IB)

Fra høsten 2025 planlegger vi å tilby IBDP (International Baccalaureate, Diploma Programme) ved Polarsirkelen vgs

IB sitt Diploma Programme (DP) er et toårig studieforberedende program som tilbys elever i VG2 og VG3.  Tilbudet har et internasjonalt utgangspunkt, og fører fram til en internasjonal eksamen. Undervisningen vil i hovedsak foregå på engelsk. Elevene får et solid språklig og faglig utgangspunkt for videre studier både i Norge og i utlandet. Programmet er anerkjent blant universiteter over hele verden, og IBDP-elever anses som godt forberedt til videre universitetsstudier. IBDP består av tre kjerneelementer som er obligatoriske for alle elever, pluss seks fag elevene velger selv ut fra gitte kriterier.

Du vil kunne søke deg inn på programmet etter å ha fullført VG1 studiespesialiserende, eller tilsvarende utdanning fra utlandet.

Her kan du lese mer om IBDP

The Core - kjernefagene

Kjernefagene tas over to år, og er obligatoriske for alle DP-elever:

Theory of knowledge (TOK)

Dette faget dreier seg om å utforske kunnskap som fenomen: hva kan vi vite noe om, hvordan kan vi si at vi vet noe, og hva er egentlig kunnskap? 

Extended Essay (EE)

Alle elever skal skrive en særoppgave om en problemstilling i et selvvalgt emne. Oppgaven skal være på inntil 4 000 ord. Du velger et tema du interesserer deg for, får en mulighet til dybdelæring og god trening i akademisk skriving.

Creativity, Activity, Service (CAS)

CAS-programmet er prosjektbasert. Elevene velger aktiviteter selv, innenfor rammer som legger til rette for refleksjon. Du skal drive med noe du har lyst til og som gir muligheter for egenutvikling og/eller kan være til nytte for andre. Underveis skal du reflektere over din rolle som medlem av et større fellesskap, utvikle samfunnsbevissthet og selvinnsikt. 

Valgmuligheter, andre fag

Hvilke konkrete fag som tilbys vil variere fra skole til skole. Hos oss planlegger vi å tilby disse fagene i første omgang:

A-Språk

English A, language/literature

Norwegian A, language/literature

B-språk

Norwegian B

Individ og samfunn

Psychology

History

Matematikk

Mathematics AI

Mathematics AA

Naturvitenskap

Physics

Biology

 

Det er retningslinjer for hvilke fag du kan velge og hvilken fagsammensetning som vil være mest fornuftig. Ta kontakt hvis du vil vite mer, så hjelper vi deg med det du lurer på! 

I tillegg til disse fagene planlegger vi så snart som mulig å opprette et tilbud i kjemi. Du kan lese mer om faget her.

 

 

Polarsirkelen vgs er for tiden en kandidatskole* for å kunne tilby IB sitt “Diploma Programme”: vi er i en prosess der vi søker godkjenning fra organisasjonen om å bli godkjent som en “IB World school”.  Dette er skoler som deler en felles filosofi. De har forpliktet seg til å tilby en internasjonal utdanning med høy kvalitet og fokus på fellesskap og mangfold, som vi mener vil være et positivt bidrag til det helhetlige tilbudet til elevene våre.

*bare skoler som er autorisert av IB kan tilby et av de fire akademiske programmene (Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) eller Career-related Programme (CP). Kandidatstatusen gir ikke noen garanti for at man vil få autorisasjon. For mer informasjon om IB og de ulike programmene, se www.ibo.org.

 

Polarsirkelen vgs is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.
IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.**


*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the Career-related Programme (CP). Candidate
status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org


**Mission Statement from the IB 
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.