OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Drama

bilde av avdelingsleder - Klikk for stort bildeAvdelingsleder, Eirik Breen

Drama er et studieforberedende utdanningsprogram som gir elevene generell studiekompetanse. På drama lærer elvene om skuespillerteknikk, regi og teaterproduksjon, samspill og om danseuttrykk. Velger du dette faget vil du få utviklet dine kunstneriske og kreative ferdigheter.

 

 

 

 

Kunst, design og arkitektur / Drama / Medier- og kommunikasjon.

 

Drama (D)

D er et studieforberedende utdanningsprogram som gir elevene generell studiekompetanse. På drama lærer elvene om skuespillerteknikk, regi og teaterproduksjon og samspill. I tillegg får elevene utviklet sine kunstneriske og kreative ferdigheter. Utdanningstilbudet er rettet mot yrker som skuespiller, scenograf eller dramaturg, men i tillegg er elevene studieforberedte til videre studier innen en rekke ulike studieretninger som krever generell studiekompetanse.

 

Obligatoriske  programfag:

 • Drama

  • Drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i Drama med hovedvekt på det utøvende og skapende. Gjennom kommunikasjon og samhandling kan programfaget gi rom for flerfaglig og tverrfaglig arbeid.

 

 • Teaterensemble

  • Programfaget teaterensemble skal gi grunnlag for å virkeliggjøre samarbeid, kommunikasjon, teambygging og kreativ utfoldelse. Programfaget skal bidra til å utvikle den enkeltes evne til å finne fram til ressursene i seg selv og andre, med tanke på å skape et godt team der kompetanse og oppgaver kan være forskjellige. Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i ekspressiv bruk av kropp og stemme, evne til samspill og bevissthet om forholdet mellom handling og refleksjon

 

 • Teaterproduksjon

  • Programfaget skal gi kunnskap om og erfaring med individuell skuespillerutvikling, ensemblearbeid og formidling, og gi grunnlag for å kunne utvikle et personlig uttrykk. Den enkelte skal få innsikt og trening i å være medskaper i kreative prosesser og utøver i ulike teaterproduksjoner. Opplæringen skal legge til rette for at den enkelte skal tilegne seg begrepsforståelse og kunnskaper om sceniske virkemidler. Programfaget skal bidra til å utvikle etiske holdninger som en forutsetning for ensemblearbeid.

 

 • Teater i perspektiv

  • Programfaget skal sette teaterformer inn i et historisk og flerkulturelt perspektiv og en sosial kontekst. Programfaget skal gi innføring i teaterteori og bidra til å utvikle kompetanse i teateranalyse. Det skal også bidra til å utvikle faglig forståelse som grunnlag for estetisk opplevelse, refleksjon og formidling.

 

 • Drama og samfunn

  • Programfaget drama og samfunn skal synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være læringsveier for barn og unge, og samtidig gi den enkelte mulighet til å se egen læring og virke i et større samfunnsperspektiv. I møte med et bredt spekter av drama- og teaterfaglige uttrykksformer og metoder skal den enkelte få erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av opplevelses- og læringsforløp for og med ulike målgrupper. Programfaget skal bidra til forståelse for en global kulturarv og dens betydning i et moderne samfunn. Det skal også bidra til utvikling av den enkeltes evne til observasjon, formidling, samhandling og ledelse.

 

 • Bevegelse

  • Dans og teater er fysiske ferdigheter og kroppsbevissthet sentrale elementer. Bevegelse skal være et programfag der det å sanse, oppleve, uttrykke, lære og skape med kroppen står i sentrum. Bevegelse og trening kan bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse. Programfaget skal gi bevissthet og kunnskap om egen kropp, styrke egne bevegelsesmuligheter og inspirere til aktivitet, selvstendighet og utfoldelse.

 

Valgfritt programfag

 • Teaterfordypning

  • Hvis eleven ønsker et valgfritt programfag fra et annet utdanningsprogram er dette mulig. Tar en fag fra studiespesialiserende studieretning kan en få spesiell studiekompetanse etter tre år på dramalinja.

 

Facebook adresse:
https://www.facebook.com/mddpolarsirkelen

Instagram:
https://www.instagram.com/mddpolarsirkelen

 

 

Følg med på nettsiden polarsirkelen.vgs.no og lik Polarsirkelen videregående skole på Facebook for mere informasjon fram til skolestart.

 

Læreplaner for Musikk, dans og drama finner du ved å klikke på denne linken.