OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Miljøsertifisert, hva betyr det?

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet.

 

Noen punkter det legges vekt på ved vår skole:

 •  
  Dersom virksomheten tilbereder mat som serveres til andre enn dem som har tilberedt maten skal virksomheten være registrert hos Mattilsynet i henhold til FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften), § 18; Krav til registrering av virksomhet. Virksomheten skal ha innført Internkontroll Mat i henhold til IK-mat forskriften, FOR-1994-12-15-1187, § 4.
 •  
  Engangsartikler (som tallerkener, kopper, glass og bestikk), og porsjons- eller småforpakninger skal ikke benyttes på spisestedet.
 •  
  De ansvarlige for undervisningen for programfagene skal være kjent med de bransjespesifikke kriteriesettene for sitt programfag (f.eks frisør, bilverksted, etc) og vurdere om enkelte av kriteriene kan benyttes i undervisningen.
 •  
  Virksomheten skal tilrettelegge for at gjesten kildesorterer avfallet ved ryddestasjonen. Minimum skal det tilrettelegges for kildesortering av matavfall
 •  
  Virksomheten skal minimum anvende/tilby 5 økologiske og/eller lokale, kortreiste basisråvarer/produkter.
 •  
  Virksomhetens ledelse skal gjennomføre en årlig gjennomgang av HMS systemet og miljøfyrtårnrutinene.
 •  
  Virksomheten skal årlig vurdere aktuelle tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Gjennomgang og vurdering av tiltak i Miljøfyrtårns idébank for arbeidsmiljø er minimumskrav. Skal dokumenteres.  
 •  
  Skolen skal legge til rette for sykkelparkering.
 •  
  Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen. Gjennom deltakelse i sykkel- og gå aksjoner skal elevene stimuleres til å gå, sykle eller reise kollektivt.
 •  
  Virksomheten skal ikke bruke drikkevannsposter med kjøpevann (vannballonger) så fremt det er innlagt vann av godkjent kvalitet innen rimelig rekkevidde for ansatte. 
 •  
  Virksomheten skal informere sine medarbeidere, kunder, leverandører og andre sentrale samarbeidspartnere om sitt miljøarbeid og sin Miljøfyrtårnsertifisering.