OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fraværsregler i videregående skole

Som elev har du plikt til å møte til alle skoletimer. Dette er viktig både for din og andres læring og for miljøet i klassen. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent, vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakterer i faget. Konsekvensen kan i ytterste fall være at du mister retten til å flyttes opp til neste trinn. 

Hva er fraværsgrensen i fagene?

Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med når man skal vurdere om du er innenfor eller har overskredet fraværsgrensen.

Fravær som ikke omfattes av fraværsgrensen

Hvis du er borte fra opplæringen på grunn av en rettigheter du har etter opplæringsloven, skal fraværet ikke telle med i fraværsgrensen. Slikt fravær kan for eksempel være:

 • rådgivning på skolen
 • utredning som gjennomføres av PP-tjenesten og Statped
 • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid, skoleadministrativt arbeid og deltakelse på elevting i regi av Elevorganisasjonen o.l. som er godkjent av skolen
 • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • intervju til læreplass 
 • særskilt, ny og utsatt eksamen

Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende er en del av den ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær.

Fravær som kan unntas fraværsgrensen

Videre vil fravær som skyldes en av grunnene som fremgår nedenfor ikke telle med når man skal vurdere om du er innenfor eller har overskredet fraværsgrensen. Det betyr at du likevel kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter når ditt samlede fravær i faget overstiger 10 prosent, så lenge det udokumenterte fraværet ikke overstiger 10 prosent.

Følgende fravær kan dokumenteres og unntas fraværsgrensen: 

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel innen idrett eller kultur
 • religiøse høytider utenom Den norske kirke (maks 2 dager)
 • følgende deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B: sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei

Dersom slikt fravær ikke skal telle med, må du dokumentere det. For eksempel må fravær som skyldes helsegrunner dokumenteres av lege eller annen sakkyndig. Fravær av velferdsgrunner, slik som deltakelse i en begravelse, kan normalt dokumenteres med erklæring fra foresatte. 

Slik dokumenterer du fravær

 • Alt fravær skal meldes til skolen.
 • Du skal melde fraværet i VIS før timen starter. Klikk her for veiledning for å registrere fravær i VIS. 
 • Du skal angi årsak til fraværet.
 • Dersom det er mulig skal du levere dokumentasjon på fravær fra opplæringen på forhånd. Når det ikke er mulig å levere dokumentasjon på forhånd er det god orden å levere dokumentasjon innen to uker etter fraværet.

Du får ordensanmerkning hvis du: 

 • kommer for sent til timen
 • ikke melder fraværet samme dag som man er forhindret fra å møte
 • ikke leverer dokumentasjon på fraværet innen to uker 

Krav til attester og erklæringer som dokumentasjon for fravær:

 • Attest/erklæring skal inneholde dato(er) eleven er/har vært fraværende fra skolen
 • Attest på helserelatert fravær må beskrive at elevens fravær skyldes helsegrunner og eventuelt angi forventet fraværstid
 • Attest/erklæring må være underskrevet av den personen som har skrevet attest/erklæring

Hva slags fravær kan jeg kreve fjernet fra vitnemål eller kompetansebevis?

Hvis du har dokumentert fravær på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå eller religiøse høytider utenom Den norske kirke, kan du kreve at inntil 10 dager fjernes fra vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Du må selv søke om slikt fratrekk. 

Hva hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær?

Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær vil du ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du har likevel rett til å delta i opplæringen og rett til å få underveisvurdering i faget. Dette kan bety at du må ta faget på nytt for å kunne begynne på neste trinn.

Du får varsel når du nærmer deg fraværsgrensen 

Når du nærmer deg fraværsgrensen på 10 prosent i et fag og det er fare for at du ikke får karakter i faget, vil du få et skriftlig forhåndsvarsel fra skolen. Hvis du er under 18 år, skal dine foresatte også varsles. Varselet skal sendes i god tid slik at du får mulighet til å få karakter i faget, eller eventuelt levere inn gyldig dokumentasjon på fraværet. Skolen vil informere deg om hva du kan gjøre for å ikke miste karakter i faget. 

Du kan lese mer om fraværsreglene på Utdanningsdirektoratet sine sider:
Fraværsgrense Udir-3-2016
Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen

For å søke om sletting av fravær må du inn på Visma In School. og bruke skjemaet som ligger der