OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fraværsgrensen i korte trekk

Fraværsgrensen er fastsatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-9 og forskrift til friskoleloven § 3-9.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
Fraværsberegningen skal foretas med utgangspunkt i det fastsatte, planlagte årstimetallet i faget.

  • For å få fravær unntatt fra fraværsgrensen, må fraværet skyldes en av grunnene som går frem av forskriften § 3-45 og eleven må legge fram relevant dokumentasjon.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Unntak fra dokumentasjonsplikten: gjelder skoleåret 21-22 for fravær av helsemessige årsaker. Ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere fravær grunnet sykdom.
Egenmelding (elever over 18 år) eller melding fra foresatte (elever under 18 år) er tilstrekkelig.

For elever som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær i et fag gis det en mulighet for å kunne søke om utvidet fraværsgrense.
Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer å fullføre og få vurdering selv om de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær.

Ved Polarsirkelen vgs er fristen for å søke om utvidet fraværsgrense for VG3-elever gått ut.

For VG1- elever og Vg2-elever er søknadsfristen 10.juni


Søknadskjema (PDF, 51 kB) (pdf-fil)

 

 

Standpunktkarakterer offentliggjøres på iSkole.net.

 

Trinn

Standpunktkarakter offentliggjøres

Klagefrist på 10 dager

Vg1

22. juni kl. 09.00

22. juni kl.09.00 – 02.juli kl.09.00

Vg2

22. juni kl. 09.00

22. juni kl.09.00 – 02.juli kl.09.00

*Vg3/
Vg4 

10. juni kl. 09.00

10.juni kl.09.00 – 20.juni kl.09.00

 

Klagenemnda har fastsatt en hurtigklagefrist for elever på vg3 som ønsker rask behandling av klage for å rekke Samordna opptaks frist for innsending av dokumentasjon.

For elevene på vg3 skal standpunktkarakterene offentliggjøres i iskole fredag den 10. juni og vi har med utgangspunkt i denne datoen satt fristen for hurtigklage til onsdag den 15. juni.

Elever som vil sikre at klagen blir behandlet raskt for å nå SO-fristen, må derfor levere klagen seinest 15. juni.

Vg3-elever som leverer klagen innen klagefristen på 10 dager, men etter 15. juni, vil få klagen behandlet så raskt som mulig, men det vil da være usikkert om det vil være mulig å ferdigbehandle klagen før 1. juli.