OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Egendefinert

PPT utreder og gir sakkyndige vurderinger etter opplæringsloven på mange områder, blant annet rett til: 

  • Spesialundervisning 
  • Tilrettelegging ved prøver og eksamen  
  • Fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål  
  • Fritak for vurdering med karakter i andre fremmedspråk  
  • Prioritert inntak og utvidet opplæringstid (4. og 5. skoleår) 
  • Opplæring i tegnspråklig miljø 

Tjenesten er også et tilbud til skolene om kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gir bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.  

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på skolene, og har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ved behov.  

Kontakt PPT for videregående opplæring i Nordland:

Elektronisk postadresse: 
Organisasjonsnummer 922 300 801
Postadresse: 
Postboks 1485, 8048 Bodø 
Besøksadresse: 
Prinsens gate 100, Bodø 

Telefon: +47 75 65 02 49

Mobil: +47 92 29 98 99

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning, med samtykke fra elev. Følgende kan ta kontakt: 

  • Lærer eller rådgiver  
  • Eleven selv eller foresatte  
  • Elever over 15 år uten samtykke fra foresatte 
  • Lærlinger/lærekandidater eller veileder i bedrift 

Henvisningsskjema til fylkeskommunal PPT (DOCX, 118 kB)

 Tove Sund,

 

tlf. 75 65 08 21               

mobil 993 22 182

epost: tovsun@vgs.nfk.no

 

 

 

 Kristin Brodtkorb

 

tlf. 75 65 25 51

mobil 48 36 50 80 

epost: kribro1@vgs.nfk.no