OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Oppfølgingstjenesten for Nord-Helgeland (OT)

Bjørn OddvangMob: 900 94 643

Tlf: 75 65 31 82 

E-Post: bjoodd@vgs.nfk.no   

Kristin Strand     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formidlingskoordinator, OT-koordinator og rådgiver

E-post: kristr@vgs.nfk.no

Mobil: +4748004475

 

Oppfølgingstjenesten består av en OT-koordinator  som samarbeider med de videregående skolene, KVN Nesna, Grunnskoler i distriktet, Opplæringskontorene, PPT (Pedagogisk Psykologiske Tjenester) Veiledningssenteret, NAV, BUP (Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) VOP (Voksenpsykiatrisk Poliklinikk), Psykiatrikontoret, Rustjenesten, Barnevernet, Utekontakten, Bedrifter i Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Trena og Rødøy, for å tilrettelegge slik at ungdom med Ungdomsrett får en mest mulig positiv tilværelse.

 

Oppfølgingstjenesten skal ta kontakt med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke går på skole eller er lærling, for i samarbeid med deg finne aktuell aktivitet.

 

Oppfølgingstjenesten i Nord-Helgeland har ansvar for rettighetselever i Træna, Lurøy, Nesna, Hemnes og Rana.

 

Rett til videregående opplæring:

Alle har rett til tre års videregående skole fram til de er 24 år. Ved feilvalg kan man få forlenget rett.

OT følger opp ungdom med ungdomsrett som

- ikke har søkt videregående skole eller læreplass,

- ikke kommet inn på videregående skole eller læreplass

- har takket nei til plass på videregående skole eller læreplass

- har sluttet på videregående skole eller i lære.

- står i fare for å slutte på videregående skole eller i lære.

 

Dette kan OT-koordinator for Nord-Helgeland hjelpe ungdom med :

 

Trenger du Yrkesveiledning?

OT-koordinator har veilederutdannelse og hjelper deg å finne ut hvilke yrkesvalg du kan ta. OT samarbeider med Karrieresenteret og skolens rådgiver.

 

Ønsker du å søke videregående skole neste skoleår?

Trenger du flere opplysninger eller rådgivning for å finne ut hva du vil søke er OT-koordinator din rådgiver. MinID brukes for å søke om skoleplass på vigo.no

 

Ønsker du å forbedre dine karakterer fra grunnskolen eller videregående?

OT kan hjelpe deg å bli delkurselev ved en videregående skole, melde deg på den Åpne skolen som er et nettbasert tilbud som Nordland fylkeskommune har, eller å melde deg opp som privatist om du ønsker å lese og forberede deg på egen hånd. Oppmeldingsfrist er ca. 15. september for å melde seg opp til eksamen til jul og ca 15. januar for å ta eksamen til våren. Det annonseres i lokalavisa Rana Blad.

 

Ønsker du arbeidspraksis?

OT samarbeider med mange bedrifter i Rana og NAV for å hjelpe ungdommer ut i arbeidslivet. For mange er praksisplassen en inngang for å få ordinært arbeid eller lærlingplass. For å bruke denne ordingen må man være registrert arbeidsledig på NAV.

 

Ønsker du ordinært arbeid eller lærlingplass?

Oppfølgingstjenesten kan hjelpe deg å finne bedrifter å søke til og hjelpe å skrive søknad og å kontakte bedriften. OT samarbeider med Opplæringskontoret og NAV.

 

Hjelp til å kontakte det profesjonelle hjelpeapparatet

Oppfølgingstjenesten kjenner det lokale hjelpeapparat godt og kan hjelpe med å få kontakt med PPT, Helsesøstertjenesten, BUP (barne og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk), VOP (Voksenpsykiatrisk Poliklinikk), Barnevernet, Psykiatrikontoret, Utekontakten, Rustjenesten.